Jan Švankmajer

Was born on September 4, 1934 in Prague. His studies at the College of Applied Arts in Prague in the Stage Design Department and at the Prague Academy of Performing Arts in the Department of Puppetry (directing and stage design) largely predetermined his own creative development. He did not study film and its technology – perhaps this also contributed to Švankmajer’s not being weighed down by the “cinematic art” with its excessive dedication to the technical medium and resulting depressive receptiveness. In the Magic Lantern Theatre he experimented with some film procedures, including special effects, for the first time. He made his first film in 1964 at the Krátký film Studio in Prague. The creative diversity of Jan Švankmajer, however, exceeds the limits of film. The artist is active in autonomous visual expression which he has practised since the end of the 1950s. His literary expression consists mainly of scenarios and tactile poems, while his theoretical activity has focused on research of tactile phenomena and imagination. A considerable part of the imaginative strength of Jan Švankmajer consists of blasphemous black humour and a playful viewpoint which, together with extraordinary sensibility and a penetrating critical intellect, form the determining facets of his creative personality. His work, whether film, visual, or literary, is connected with the collective activities of the Czechoslovak Surrealist group.

FILMOGRAPHY:

1964 — The Last Trick                                              

1965 — J.S.Bach – Fantasy in G Minor

1965 — A Game with Stones

1966 — Punch and Judy

1966 — Et Cetera

1967 — Historia Naturae

1968 — The Garden

1968 — The Flat

1969 — Picnic with Weismann

1969 — A Quiet Week in the House

1970 — The Ossuary

1970 — Don Juan

1971 — Jabberwocky

1972 — Leonardo’s Diary

1979 — The Castle of Otranto

1980 — The Fall of the House of Usher

1982 — Dimensions of Dialogue

1982 — Down to the Cellar

1983 — The Pendulum, the Pit and Hope

1987 – ALICE (full-length film)

1988 — Virile Games

1988 — Another Kind of Love

1989 — Meat Love

1989 — Darkness-Light-Darkness

1989 — Flora

1990 — The Death of Stalinism in Bohemia

1992 — Food

1994 — FAUST (full-length film)

1996 — CONSPIRATORS OF PLEASURE (full-length film)

2000 — LITLLE OTIK (full-length film)

2005 — LUNACY (full-length film)

2010 – SURVIVING LIFE (full-length film)

2018 – INSECT (full-length film)

2022 –  KUNSTKAMERA (full-length film)

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

JAN ŠVANKMAJER

se narodil 4. září 1934 v Praze ( národnost Česká rep.). Středoškolská studia v letech  1950–1954 ve scénickém oddělení Vyšší školy uměleckého průmyslu a studium vysokoškolské v letech 1954–1958 na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (obor loutkářské scénografie a režie) do značné míry předurčily další tvůrčí vývoj. Nestudoval film a jeho techniku – snad i v této skutečnosti je možné hledat důvody nezatíženosti „filmovým uměním“ s jeho přílišnou oddaností technickému médiu i skličující receptivnosti v tomto směru.

V Laterně Magice si poprvé ověřuje některé filmové postupy včetně filmových triků. V roce 1964 natáčí svůj první film v Krátkém filmu Praha. Tvůrčí mnohostrannost Jana Švankmajera se však vymyká hranicím filmu. Autor je činný v oblasti samostatného výtvarného projevu, jemuž se věnuje od konce padesátých let. Slovesný projev obsahuje především literární scénáře a taktilní básně; činnost teoretická je zaměřena ke zkoumání fenoménu hmatu a imaginace.

Blasfemické černé polohy humoru a ludikativní princip tvoří spolu s nevšední sensibilitou a pronikavým kritickým intelektem určující fasety imaginativní mohutnosti a tvůrčí osobnosti Jana Švankmajera. Jeho tvorba, ať už filmová, výtvarná nebo teoretická, je úzce spjata s kolektivní aktivitou Surrealistické skupiny v Československu.

FILMOGRAFIE:

1964 — Poslední trik pana Schwarzewaldea a pana Edgara

1965 — J.S.Bach – fantasia g-moll

1965 — Spiel mit Steinen

1966 — Rakvičkárna

1966 — Et Cetera

1967 — Historia Naturae (suita)

1968 — Zahrada

1968 — Byt

1969 — Picknick mit Weismann

1969 — Tichý týden v domě

1970 — Kostnice

1970 — Don Šajn

1971 — Žvahlav aneb Šatičky Slaměného Huberta

1972 — Leonardův deník

1973-9 — Otrantský zámek

1980 — Zánik domu Usherů

1982 — Možnosti dialogu

1982 — Do pivnice

1983 — Kyvadlo, jáma a naděje

1987 — NĚCO Z ALENKY

1988 — Mužné hry

1988 — Jiný druh lásky

1989 — Zamilované maso

1989 — Tma, světlo, tma

1989 — Flora

1990 — Konec stalinismu v Čechách

1992 — Jídlo

1994 — LEKCE FAUST (dlouhometrážní film)

1996 — SPIKLENCI SLASTI (dlouhometrážní film)

2000 – OTESÁNEK (dlouhometrážní film)

2005 – ŠÍLENÍ (dlouhometrážní film)

2010 – PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT (dlouhometrážní film)

2018 – HMYZ (dlouhometrážní film)

2022 – KUNSTKAMERA (dokumentární film)

Select your currency
EUR Euro