ATHANOR

Film production company, Ltd. Jaromír Kallista  & Jan Švankmajer

was founded with an idea of producing independent and non-commercial works. Since 1992 ATHANOR has produced or co-produced especially Jan Švankmajer`s films and exhibitions, but the company is also open to other filmmakers. The company`s studios are located in Knovíz (a village 25 km northwest of Prague). The studios have their own technical equipment, ensuring that they are self-sufficient except for laboratories and film sound system. This is one of factors which guarantees its independence.

2022 – KUNSTKAMERA, directed by Jan Švankmajer

2020 – ALCHEMICAL FURNACE, directed by Adam Olha, Jan Danhel

2018 – INSECT, directed by Jan Švankmajer

2010 – SURVIVING LIFE, directed by Jan Švankmajer

2005 – LUNACY, directed by Jan Švankmajer

2000 – OTESÁNEK, directed by Jan Švankmajer

1996 – CONSPIRATORS OF PLEASURE, directed by Jan Švankmajer

1994 – FAUST, directed by Jan Švankmajer

1992 – Food, directed by Jan Švankmajer

1990 – The death of Stalinism in Bohemia, directed by Jan Švankmajer

1989 – Meat Love, directed by Jan Švankmajer

1988 – Flora directed by Jan Švankmajer

1988 – Another Kind of Love, directed by Jan Švankmajer

1987 – ALICE, directed by Jan Švankmajer

  ———————————————————————————————————————————————————————————————————-  

Athanor, je filmovou společností založenou s úmyslem produkovat nezávislou a nekomerční tvorbu. Od roku 1992 produkovala nebo koprodukovala především filmy Jana Švankmajera, ale neuzavírá se ani ostatním filmařům. Společnost má svůj ateliér v Knovízi (obec 25 km severozápadně od Prahy), má svoje technické vybavení, takže je až na laboratoře a zvukovou stránku filmu soběstačná. To je jeden z faktorů, který jí zaručuje nezávislost.

2022 – KUNSTKAMERA, režie Jan Švankmajer

2020 – ALCHYMICKÁ PEC, režie Jan Daňhel, Adam Oľha

2018 – HMYZ, režie Jan Švankmajer

2010 – PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT, režie Jan Švankmajer

2005 -ŠÍLENÍ, režie Jan Švankmajer

2000 – OTESÁNEK, režie Jan Švankmajer

1996 – SPIKLENCI SLASTI, režie Jan Švankmajer

1994 – FAUST, režie Jan Švankmajer

1992 – JÍDLO, režie Jan Švankmajer

1990 – KONEC STALINISMU V ČECHÁCH, režie Jan Švankmajer

1989 – ZAMILOVANÉ MASO, režie Jan Švankmajer

1988 – FLORA, režie Jan Švankmajer

1988 – JINÝ DRUH LÁSKY, režie Jan Švankmajer

1987 – NĚCO Z ALENKY, režie Jan Švankmajer

Select your currency
EUR Euro