Ondřej Fleislebr

Animator, continuity and script supervisor, production assistant and assistant director. Born on June 2, 1984

He graduated from the Film School in Zlín, majoring in classical animation and creative solutions for animated films. Since 2014, he has worked on series for Czech Television and film projects: Crown Prince, Plumber from Tuchlovice. In 2017, he started collaborating with the company Athanor s.r.o. on Jan Švankmajer’s films Insects, Kunstkamera, on Jan and Eva Švankmajer’s exhibitions, on the film Alchymická pec directed by J. Daňhel, A. Oľha, and in 2023 he reconstructed the Athanor website.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Animátor, skript, asistent produkce a asistent režie. Narozen 2.6.1984

Absolvoval Filmovou školu ve Zlíně obor klasická animace a výtvarné řešení animovaného filmu. Od roku 2014 pracoval na seriálech pro Českou televizi a filmových projektech: Korunní princ, Instalatér z Tuchlovic. V roce 2017 začal spolupracovat s firmou Athanor s.r.o na filmech Hmyz, Kunstkamera  Jana Švankmajera, na výstavách Jana a Evy Švankmajerových, na filmu Alchymická pec režie J. Daňhel, A. Oľha, v roce 2023 zrekonstruoval webovou stránku Athanoru.

Select your currency
EUR Euro