GASK Kutná Hora 2024

DISEGNO INTERNO – EVA ŠVANKMAJEROVÁ / JAN ŠVANKMAJER

The exhibition, which will take place in the year of Jan Švankmajer’s 90th birthday, will present all the creative areas in which this world-famous surrealist intervened (collages, graphics, objects, book illustrations, media drawings, tactile experiments, collecting and, of course, film). The central theme of the project is the so-called disegno interno or “internal arrangement”, i.e. the artist’s imaginative understanding of the essence of the given theme. It is a principle that, in Švankmajer’s conception, combines Rudolphine mannerism and a surrealist “inner model”. An important part of the exhibition will also be the presentation of the paintings of the artist’s wife Eva Švankmajerová (1940–2005), who still maintains a distinctive dialogue with the work of Jan Švankmajer. A rich accompanying programme will be devoted to both key and less expected themes with which Švankmajer’s extraordinary imagination has worked and continues to work.

Výstava, která se uskuteční v roce 90. narozenin Jana Švankmajera, představí všechny tvůrčí oblasti, do kterých tento světově proslulý surrealista zasáhl (koláže, grafiku, objekty, knižní ilustrace, medijní kresby, taktilní experimenty, sběratelství a samozřejmě film). Ústředním námětem projektu je tzv. disegno interno čili „vnitřní uspořádání“, tedy umělcovo obrazotvorné chápání podstaty daného námětu. Jde o princip, který ve Švankmajerově pojetí spojuje rudolfinský manýrismus a surrealistický „vnitřní model“. Důležitou součástí výstavy bude také prezentace malířského díla autorovy manželky Evy Švankmajerové (1940–2005), které s tvorbou Jana Švankmajera dodnes vede svébytný dialog. Bohatý doprovodný program bude věnován jak stěžejním, tak i méně očekávatelným tématům, s nimiž Švankmajerova mimořádná imaginace pracovala a nadále pracuje.

03. 03. 2024 — 04. 08. 2024

2024 GASK Kutná Hora · Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora

Select your currency
EUR Euro