Kazumi Terazaki

Born 1978 in Shizuoka, Japan

After graduating from Nihon Univ. College of Art in 2002, she continued working as an assistant in the photography studio Iino-MediaPro. In 2005, she came to the Czech Republic and started working with fy Athanor s.r.o. on the film Lunacy as a film stills photographer. This collaboration continued on the film Surviving Life, where she also assisted in the preparation of animations. He continues to photograph art objects by Jan Švankmajer.

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Narozena 1978 v Shizuoka, Japonsko

Po absolutoriu Nihon Univ. College of Art v roce 2002 pracovala dále jako asistent ve fotografickém studiu Iino-MediaPro. V roce 2005 přijela do České republiky a začala spolupracovat s fy Athanor s.r.o. na filmu Šílení jako filmový fotograf. Tato spolupráce pokračovala na filmu Přežít svůj život, kde také pomáhala na přípravě animací. Nadále fotografuje umělecké objekty Jana Švankmajera.

Select your currency
EUR Euro
CZK Czech koruna