Insect, Hmyz

 35,00 Price with VAT

INSECT
The Čapek brothers’ play The Insect Play is a misanthropic play. My screenplay only extends this
misanthropy, as man is more like an insect and this civilization is more like an anthill. One should
also remember the message behind Kafka’s The Metamorphosis.
Jan Švankmajer
Theater volunteers in a small town are rehearsing the play of the Čapek brothers From the Life of
Insects. During the rehearsal, their lives will be intertwined with the fates of the characters in this
play.
Cast:
Kamila Magálová
Ivana Uhlířová
Jan Budař
Jaromír Dulava
Jiří Lábus
Norbert Lichý
98 minutes, color
Subtitles: English, French, Spanish, German,
—————————————————————————————————————————————————–
HMYZ
Hra bratří Čapků Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii
prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s mraveništěm.
Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.
Jan Švankmajer
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků Ze života hmyzu. Během zkoušky
se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry.
Hrají:
Kamila Magálová
Ivana Uhlířová
Jan Budař
Jaromír Dulava
Jiří Lábus
Norbert Lichý
98 minut, barevný
Podtitulky: Anglické, Francouzské, Španělské, Německé, České pro neslyšící
SKU: 10 Category:
Select your currency
EUR Euro